FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८१।०१।३१ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 05/19/2024 - 10:47 PDF icon मिति २०८१।०१।३१ गते को निर्णय.pdf

मिति २०८१।०१।२१ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णयहरु

८०/८१ 05/08/2024 - 11:23 PDF icon CamScanner 05-08-2024 11.15.pdf

मिति २०८०।१२।३० गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 04/15/2024 - 14:07 PDF icon २०८०।१२।३०.pdf

मिति २०८०।१२।२२ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 04/10/2024 - 09:29 PDF icon कार्यपालिका बैठक निर्णय २०८०।१२।२२.pdf

मिति २०८०।११।२१ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 03/12/2024 - 16:28 PDF icon CamScanner 03-14-2024 16.29.pdf

मिति २०८०।११।१० गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 02/28/2024 - 10:36 PDF icon बैठक २०८०.११.१०.pdf

मिति २०८०।१०।२५ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 02/15/2024 - 13:09 PDF icon jpg2pdf (1).pdf

मिति २०८०।१०।०५ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 01/22/2024 - 13:12 PDF icon कार्यपालिका निर्णयहरु (1).pdf

मिति २०८०।०९।१९ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 01/12/2024 - 11:15 PDF icon 9.19 गतेको कार्यपालिकाको निर्णय.pdf

मिति २०८०।०८।०८ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

८०/८१ 11/29/2023 - 11:56 PDF icon CamScanner 11-29-2023 11.47.pdf

Pages